Sex stycken tips.

Amanda Voisard
Katie Orlinsky
Mikayla Mackaness
Angela Shoemaker
Stacy Pearsall
Carey Wagner

Sex stycken bra "visual journalists" som åtminstone två av dem kallar sig. Jag kallar dem nog bildjournalister.
För er som har för lite att göra.

/Sandra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar